Gradient for laks

Hvorfor vi gør, hvad vi gør.

Verden har aldrig været rigere end i dag, og velstanden stiger hvert år. Men folks lykke har været faldende i de seneste år, og mental sundhed er i stigende grad blevet en udfordring. Medarbejdere skifter job som aldrig før, og mange kæmper for at finde motivation på jobbet såvel som i hverdagen.

Vi befinder os midt i the Great Resignation. De fleste virksomheder ønsker at gøre mere for trivslen og mange medarbejdere forventer det. 

For at løse dette problem må vi først forstå og synliggøre de udfordringer, der forhindrer organisationer og medarbejdere i at blive den bedste udgave af sig selv.

Dialog og samtaler er en del af løsningen. Men den menneskelige intuition kan og bør ikke stå alene. Data, analyser og automatisering kan alle hjælpe med at afsløre muligheder for forbedringer og tjene som grundlag for at skabe fremtidens arbejdsplads.

Hos Zoios har vi et mantra.

Produce with purpose and pleasure. 

Produce handler om at skabe innovative produkter og løsninger. Eksperimentere med nye funktioner. Starte nye koncepter. Produce appellerer til den kreative trang og nysgerrighed, som alle i Zoios har.

Purpose omfatter, at alt, hvad vi skaber hos Zoios, skal levere værdi og på den ene eller anden måde gøre en forskel i verden. Uden at skabe værdi - bliver arbejde meningsløst.

Pleasure  beskriver til dels Zoios' vision om at skabe mere glæde på arbejdspladsen. Men også hvordan, at vi er nødt til at starte med os selv. Det skal være både sjovt og spændende at gå på arbejde hos Zoios.

Vi er nødt til at gøre en forskel.

Vores mantra Produce with pleasure and purpose handler bl.a. om at tage ansvar. Intet SDG (FN's verdensmål) er vigtigere end de andre, men vi har et eksplicit fokus på at gøre en forskel: 

3. Promovere bedre trivsel.

Promovere bedre trivsel ved at sikre, at medarbejderne bliver hørt, at arbejdsrelaterede udfordringer synliggøres og at der handles på dem.

8. Skabe anstændige jobs. 

Skabe anstændige job ved at hjælpe virksomhederne med at danne en kultur, der er rummelig - bl.a. for nye generationer og minoriteter.

10. Mindske ulighed. 

Mindske uligheder ved at hjælpe virksomheder med at identificere og synliggøre eventuelle forskelle i trivsel eller stress på arbejdspladsen på tværs af alder, køn eller etnicitet.