Gradient for laks

Hvorfor vi gør, hvad vi gør.

I dag er verden rigere end nogensinde, men lykken er dalende, og mental sundhed er et voksende problem. Mange mennesker skifter job ofte og kæmper for at finde motivation på arbejdet og i deres dagligdag.

Vi er vidner til den store resignation, hvor de fleste virksomheder ønsker at gøre mere, og medarbejderne også kræver det.

For at løse dette problem er vi nødt til at forstå og synliggøre de forhindringer, der står i vejen for, at organisationer og medarbejdere kan nå deres fulde potentiale.

Selvom dialog spiller en rolle, er det ikke tilstrækkeligt udelukkende at stole på menneskelig intuition. Data, analyser og automatisering er afgørende for at afdække forbedringsmuligheder og lægge grunden til at forme morgendagens arbejdsplads.

Hos Zoios lever vi efter et mantra

Produce with purpose and pleasure. 

Produce handler om at skabe innovative tjenester og løsninger. Eksperimentere med nye funktioner. Lancere nye koncepter. Produce appellerer til den kreative trang og nysgerrighed, som alle i Zoios har.

Purpose omfatter, at alt, hvad vi skaber hos Zoios, skal levere værdi og på den ene eller anden måde gøre en forskel i verden. Uden at skabe værdi - bliver arbejde meningsløst.

Pleasure  beskriver til dels Zoios' vision om at skabe mere glæde på arbejdspladsen. Men også hvordan, at vi er nødt til at starte med os selv. Det skal være både sjovt og spændende at gå på arbejde hos Zoios.

Vi er nødt til at gøre en forskel.

Vores mantra, "Produce with Purpose and Pleasure", udtrykker den ansvarsfølelse, vi har. Vi mener, at alle FN's globale mål er vigtige, men vi har et særligt fokus på at gøre en forskel inden for følgende områder:

3. Promovere bedre trivsel.

Vi sikrer, at medarbejderne bliver hørt, og vi håndterer arbejdsrelaterede udfordringer hurtigt for at øge trivslen.

8. Skabe anstændige jobs. 

Vi hjælper virksomheder med at fremme en inkluderende kultur, især for nye generationer og minoriteter, for at sikre anstændige jobs til alle.

10. Mindske ulighed. 

Ved at identificere og adressere forskelle i trivsel eller stress på arbejdspladsen på tværs af alder, køn eller etnicitet, stræber vi efter at reducere ulighed.